Privat Bedrift Konsesjonskraft
Våre strømavtaler
Meny

Våre strømavtaler

Spotpris bedrift

For de prisbevisste som ønsker å følge markedet og har et forbruk på over 100 000 kWh.

Vis mer

Langsiktige fastprisavtaler

Vi tilbyr langsiktige fastprisavtaler.

Vis mer

Fastpris bedrift

For bedrifter som trenger eller ønsker forutsigbarhet.

Vis mer

Forvaltningsavtalen Forutsigbar

For bedrifter som ønsker å unngå høye pristopper og samtidig ha en konkurransedyktig kraftpris.

Vis mer

Porteføljeforvaltning

For store bedrifter med et årsforbruk på over 10 GWh.

Vis mer

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og Ishavskraft tilbyr gunstige avtaler til sine medlemmer.

Vis mer

PBL (Private barnehagers landsforbund)

PBL Kraft er avtalen for barnehager som er medlem av Private Barnehagers Landsforbund.

Vis mer

Innkjøpspris bedrift

For de prisbevisste som ønsker å følge markedet og har et forbruk på under 100 000 kWh.

Vis mer

Langsiktig fastprisavtale

Langsiktige fastprisavtaler for tre, fem og sju år

Vi tilbyr langsiktige fastprisavtaler for tre, fem og sju år i NO1, NO4 og NO5. Prisene oppdateres ukentlig og har oppstart den 1. i påfølgende måned.

Dette er ikke en tradisjonell fastprisavtale. Det betyr for deg som kunde at det er noen elementer dere bør ta med i betraktning før inngåelse av en slik fastprisavtale.

Erfarne rådgivere

Ishavskraft kan gi innspill/anbefalinger til dere om volumet som bør sikres.

Hva er en tradisjonell fastprisavtale?

Velger du å inngå en tradisjonell fastprisavtale, binder du deg til prisen og det volumet man velger å sikre i hele perioden.

Blir forbruket mindre enn volumet man sikrer, må man likevel betale for dette volumet. Blir forbruket større enn sikret volum kjøpes dette volumet til spotpris.

Kontakt oss

Våre rådgivere er her for deg. Ulike bedrifter har ulike behov. Vi kjenner markedet og kan hjelpe deg med å finne den beste avtalen for din bedrift.

Har du noen spørsmål eller ønsker en innledende samtale, ta kontakt med oss på 08526 eller bedriftskunde@ishavskraft.no

Gunn Elin Lyng
Leder SMB
Hilde Berg
Salgssjef bedrift – SMB
Arild J. Andersen
Salgssjef bedrift – SMB
Bjørn Edvinsen
Salgssjef bedrift – SMB
Tom Harald Granshagen
Key Account Manager SMB
Terje Solevågseide
Key Account Manager SMB
Silje Lied Bøe
Key Account Manager SMB
Jenny Lampe Lilleseth
Salgssjef SMB Østlandet
Edris Hamdard
Salgssjef SMB Østlandet
Tore Nilsen
Salgssjef bedrift – storkunde
Jens Petter Ulriksen
Salgssjef bedrift – storkunde
Runa Lillegrend
Salgssjef bedrift – storkunde
Foto: Frank Rune Isaksen, frikant.no

Velg fornybar energi

Opprinnelsesmerket strøm viser din bedrifts aktive valg og preferanse i anskaffelsen. Det er en mulighet til å påvirke kraftprodusenter og andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk. Se FNs bærekraftsmål 7.2.  

Klimarapportering:
Ved å velge opprinnelsesgarantier, reduseres bedriftens indirekte utslipp fra strømforbruk til 0 g/kWh (scope 2-utslipp). Uten opprinnelsesgarantier blir indirekte utslipp 405 g/kWh (markedsbasert metode, 2021).

Les mer her eller ta kontakt om dere ønsker å kjøpe opprinnelsesgarantier.

Online bedrift

Med Online bedrift får din bedrift kontroll over forbruk og kostnader. Online bedrift har interaktive grafer og detaljerte rapporter på blandt annet forbruk, kostnader, effekt, portefølje og faktura.