Privat Bedrift Konsesjonskraft
Våre strømavtaler
Meny

Våre strømavtaler

Spotpris bedrift

For de prisbevisste som ønsker å følge markedet og har et forbruk på over 100 000 kWh.

Vis mer

Langsiktige fastprisavtaler

Vi tilbyr langsiktige fastprisavtaler.

Vis mer

Fastpris bedrift

For bedrifter som trenger eller ønsker forutsigbarhet.

Vis mer

Forvaltningsavtalen Forutsigbar

For bedrifter som ønsker å unngå høye pristopper og samtidig ha en konkurransedyktig kraftpris.

Vis mer

Porteføljeforvaltning

For store bedrifter med et årsforbruk på over 10 GWh.

Vis mer

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og Ishavskraft tilbyr gunstige avtaler til sine medlemmer.

Vis mer

PBL (Private barnehagers landsforbund)

PBL Kraft er avtalen for barnehager som er medlem av Private Barnehagers Landsforbund.

Vis mer

Innkjøpspris bedrift

For de prisbevisste som ønsker å følge markedet og har et forbruk på under 100 000 kWh.

Vis mer

Plusskunde

Vi kjøper din overskuddskraft

En plusskunde er en forbrukskunde som i enkelttimer har overskuddskraft som
kan mates inn i nettet. Overskuddskraften selges til Ishavskraft mot betaling. 
Priselementer oppgitt ekskl. mva:

For overskuddskraft beregnes oppgjør etter spotpris time for time basert på Nord Pools områdepris i kundens leveringsområde. Kjøp av overskuddskraft vises som et negativt forbruk på faktura. Denne avtalen er en tilleggsavtale til din allerede eksisterende strømavtale hos oss. For å bli Plusskunde må din bedrift velge en av våre strømavtaler. Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.

Bli plusskunde

Har du noen spørsmål om solceller eller å bli plusskunde? Eller ønsker du å bestille? Ta kontakt med oss på 08526 eller bedriftskunde@ishavskraft.no

Ny delingsordning fra 1. Oktober 2023

Produsert kraft fordeles på målepunktene innenfor samme eiendom, her menes samme kommune-, gårds-, bruksnummer og eventuelt festenummer. Delingen skal registreres per målepunkt-ID. Nettselskapet skal, på forespørsel fra en produsent, registrere i Elhub deling av produksjon av elektrisitet produsert av fornybare energikilder med nettkunder innenfor samme eiendom.

Samlet installert effekt på produksjonsanleggene som deltar i delingsløsningen kan ikke være større enn 1 MW (AC) per eiendom. Større anlegg kan bygges, men kun 1000 kW kan deles.
Kunder som mottar delt produksjon kan ikke fordele denne videre til andre nettkunder og kan ikke ha produksjon bak eget målepunkt.

Nettselskapet skal tilby produsentene valget mellom lik fordeling og valgfri statisk fordeling mellom målepunktene. Med lik fordeling menes at overskuddsproduksjon som måles i en time fordeles likt mellom målepunktene som deler på slik produksjon. Med valgfri statisk fordeling menes at overskuddsproduksjon som måles i en time fordeles baser på innmeldt andel for hvert målepunkt som deler på denne produksjonen. Nettselskapet og produsenten kan avtale at annen fordelingsnøkkel skal brukes.

Slik fungerer det

Produsert kraft fordeles på målepunktene innenfor eiendommen – i samme time

  • Kraftproduksjon – fellesforbruk = Overskudd
  • Kundens forbruk = målt forbruk – (Overskudd * kundens andel)
  • Eks.: Overskudd = 12 kWh, Kundeandel = 0,25 , Forbruk = 4
  • Det blir Kundens forbruk = 4 kWh – 12 kWh * 0,25 = 1 kWh

Begrensninger i delingsordningen

  • Kun fornybar kraftproduksjon kan deles
  • Det kan maksimalt deles 1000 kW (AC = vekselrettereffekt)
  • Større anlegg kan bygges, men kun 1000 kW kan deles
  • Produksjonsanlegg og deltagere i delingsordningen må være på samme eiendom, gårds- og bruksnummer
  • En kunde med produksjon bak sin måler kan ikke samtidig motta kraft fra et delt solcelleanlegg

Kontakt oss.

Har du noen spørsmål eller ønsker en innledende samtale, ta kontakt med oss på telefon 08526, eller på e-post bedriftskunde@ishavskraft.no