Privat Bedrift Konsesjonskraft
Våre strømavtaler
Meny

Våre strømavtaler

Spotpris bedrift

For de prisbevisste som ønsker å følge markedet og har et forbruk på over 100 000 kWh.

Vis mer

Langsiktige fastprisavtaler

Vi tilbyr langsiktige fastprisavtaler.

Vis mer

Fastpris bedrift

For bedrifter som trenger eller ønsker forutsigbarhet.

Vis mer

Forvaltningsavtalen Forutsigbar

For bedrifter som ønsker å unngå høye pristopper og samtidig ha en konkurransedyktig kraftpris.

Vis mer

Porteføljeforvaltning

For store bedrifter med et årsforbruk på over 10 GWh.

Vis mer

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og Ishavskraft tilbyr gunstige avtaler til sine medlemmer.

Vis mer

PBL (Private barnehagers landsforbund)

PBL Kraft er avtalen for barnehager som er medlem av Private Barnehagers Landsforbund.

Vis mer

Innkjøpspris bedrift

For de prisbevisste som ønsker å følge markedet og har et forbruk på under 100 000 kWh.

Vis mer

Miljø

Foto: Yuksel Photography/Shutterstock

Ishavskraft har tilhørighet nær spesielt sårbare områder nord for polarsirkelen, der vi ser klimaendringene med egne øyne. Miljøengasjementet har definert oss helt siden selskapet ble etablert i 1997. Her kan du lese mer om hva vi gjør for å minimere selskapets negative fotavtrykk.

Foto: Frank Rune Isaksen, Frikant.no

Strømforbruk.

Å redusere strømforbruk i hele Norge er vår viktigste oppgave. Hvordan presterer vi selv? Ishavskraft eier ikke egne bygg og handlingsrommet er derfor begrenset. Det betyr imidlertid ikke at vi ikke har muligheter! Da hovedkontoret i Alta signerte avtale på leie av nye lokaler, var energieffektivitet et kriterie. Valget falt på et BREEAM In-Use-sertifisert bygg, der Ishavskraft deltar aktivt i oppføringsprosessen for å få til mer enn sertifiseringen krever. Bygget som huser vårt andre store kontor, i Tromsø, er et energisluk – for å være helt ærlig. Her skal vi jobbe for å påvirke huseier og bidra med alt vi har av kunnskap!

Foto: Gaute Bruvik

Klimagassutslipp.

Som kontorbedrift har Ishavskraft lave direkteutslipp. Hele bilparken er elektrisk og strømforbruket opprinnelsesmerket. Det gir mer tid til å fokusere på andre indirekte utslipp. Utslipp fra jobbreiser, fra leverandørers produksjon av varer vi kjøper og utslipp som følge av produkter vi selger. Optimale digitalmøtefasiliteter og en streng reisepolicy skal begrense antall flyreiser. Vi velger kun miljøsertifiserte hoteller, elektriske leiebiler og reiser ikke på personalturer til utlandet. Arbeidet med å stille strengere utslippskrav til våre leverandører er i gang, og her har vi et forbedringspotensiale. Les mer her.

Foto: Gaute Bruvik

Avfall.

Ishavskraft har styringssystemer for å redusere vår negative effekt på ytre miljø, herunder avfall. Hver eneste søppelpose vi kaster, veies og registreres. Vårt viktigste verktøy er gode innkjøpsrutiner, for ved å begrense innkjøp, reduseres også avfallsmengden. Samtidig er ikke avtrykket fra avfall det som etterlater størst fotavtrykk fra vårt selskap og det er heller ikke hensiktsmessig at det er her den største innsatsen fra vår side legges ned.

ISO 14001.

Ishavskraft er sertifisert etter standarden ISO 14001, verdens mest anerkjente standard for miljøledelse. Sertifiseringen bevisstgjør oss og gir oss systemer for å redusere vår negative miljøpåvirkning. Standarden omfatter alt fra energiforbruk til håndtering av avfall og utslipp. Vi er i tillegg sertifisert etter standardene ISO 9001, som handler om kvalitet og kundetilfredshet, og ISO 45001, som omhandler arbeidsmiljø.