Privat Bedrift Konsesjonskraft
Våre strømavtaler
Meny

Våre strømavtaler

Spotpris bedrift

For de prisbevisste som ønsker å følge markedet og har et forbruk på over 100 000 kWh.

Vis mer

Fastpris bedrift

For bedrifter som trenger eller ønsker forutsigbarhet.

Vis mer

Forvaltningsavtalen Forutsigbar

For bedrifter som ønsker å unngå høye pristopper og samtidig ha en konkurransedyktig kraftpris.

Vis mer

Porteføljeforvaltning

For store bedrifter med et årsforbruk på over 10 GWh.

Vis mer

Felleskraft bedrift

For bedrifter som ønsker å følge markedet, men også ønsker trygghet mot høye pristopper.

Vis mer

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og Ishavskraft tilbyr gunstige avtaler til sine medlemmer.

Vis mer

PBL

PBL Kraft er avtalen for barnehager som er medlem av Private Barnehagers Landsforbund.

Vis mer

Innkjøpspris bedrift

For de prisbevisste som ønsker å følge markedet og har et forbruk på under 100 000 kWh.

Vis mer

Konsesjonskraft.

eksperter på konsesjonskraft

Vannkraften har betydd mye for utviklingen av velstanden vår, og rettighetene til konsesjonskraft har vært, og er et viktig bidrag i samfunnsutviklingen. Gjennom aktiv forvaltning og god rådgivning bidrar Ishavskraft til å optimalisere kraftinntektene til kommuner og fylkeskommuner.

Kommuner ønsker å få en god pris for kraften
de selger. Det betyr at våre krafthandlere må strekke seg for å optimalisere fysisk salg, og skape merinntekter gjennom aktiv forvaltning.

Kommunen skal oppleve ryddighet knyttet til kontrakter, fullmakter, rapportering og oppgjør. Vår kvalitetssikring skal sikre at vi ikke gjør feil, og våre kontrollrutiner skal sikre at vi oppdager avvik som inntreffer.

Kommuner skal oppleve kort responstid,
god service og løpende oppfølging
fra høflige og hyggelige medarbeidere.

over 20 års erfaring

Vi har bygd opp kompetanse innen konsesjonskraft siden
1998. Det startet med 5 nabokommuner og 70 GWh, og har siden bidratt med gode inntekter til halvparten av alle kraftkommuner i Norge. Etter 2015 har vi i snitt hatt ca. 70 kommuner som kunder. Ishavskraft tar miljøansvar og er bl.a. trippel ISO-sertifisert og miljøfyrtårn.

Hva kan vi bistå med?

Vi tilbyr gode forvaltningsmodeller der målsettingen er å gi kommunene best mulig inntekter. Våre forvaltere har slått spotmarkedet med god margin siden vi startet med aktiv forvaltning i år 2000.

Kommuner bør ha en tydelig strategi, og se samlet på kjøp og salg av kraft. Vi bidrar gjerne med utforming av en handelsstrategi som tilpasses kommunens kraftvolum og risikovilje.

Vi bruker tid på å hjelpe kommuner med saker som oppstår knyttet til kommunens rettigheter. I flere tilfeller har vi bidratt til at kommuner har fått rettigheter til kraft som kommunen ikke visste om. Vi sørger for å etablere og vedlikeholde en korrekt oversikt over kommunens rettigheter fra alle ulike konsesjonærer.

Vi har lang erfaring med å kjøre kurs om kraft og krafthandel, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger på vårt minikurs «kraftskolen».

Vi kan være kommunens fakturaadresse overfor konsesjonærene. Vi kontrollerer og betaler fakturaene, og betaler netto oppgjør til kommunen. Kommunen sparer tid og mottar et samlet og oversiktlig oppgjør.

Vi har også solid kompetanse innen kraftforvaltning.

Referansekunder

Kontakt oss.

Har du noen spørsmål eller ønsker en innledende samtale, ta kontakt med oss på telefon 08526, eller på e-post bedriftskunde@ishavskraft.no
Jørn Iversen
Markedssjef konsesjonskraft

Ishavskraft AS, Løkkeveien 111, 9510 Alta | Org nr NO979 139 268 | © 2022
Personvern og informasjonskapsler (cookies)