Privat Bedrift Konsesjonskraft
Våre strømavtaler
Meny

Våre strømavtaler

Spotpris bedrift

For de prisbevisste som ønsker å følge markedet og har et forbruk på over 100 000 kWh.

Vis mer

Langsiktige fastprisavtaler

Vi tilbyr langsiktige fastprisavtaler.

Vis mer

Fastpris bedrift

For bedrifter som trenger eller ønsker forutsigbarhet.

Vis mer

Forvaltningsavtalen Forutsigbar

For bedrifter som ønsker å unngå høye pristopper og samtidig ha en konkurransedyktig kraftpris.

Vis mer

Porteføljeforvaltning

For store bedrifter med et årsforbruk på over 10 GWh.

Vis mer

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og Ishavskraft tilbyr gunstige avtaler til sine medlemmer.

Vis mer

PBL (Private barnehagers landsforbund)

PBL Kraft er avtalen for barnehager som er medlem av Private Barnehagers Landsforbund.

Vis mer

Innkjøpspris bedrift

For de prisbevisste som ønsker å følge markedet og har et forbruk på under 100 000 kWh.

Vis mer

Ishavskraftfondet 2024

Troms

Dette er de heldige som Ishavskraftfondet sponser i 2024! Vi henter kulturen, sjela og kraften vår fra de lokalmiljøene vi har kunder i. Derfor er det helt naturlig at våre sponsormidler går til kultur, idrett og livsutfoldelse på disse stedene. Vi setter spor der du bor.

Foto: Explosion Drillklubb

Explosion Drillklubb

Explosion Drillklubb er en drillklubb som holder til i Harstad. De har nylig startet med sportsdrill og er den første og eneste klubben som driver med dette i Nord-Norge. Medlemmene er fra 7-16 år. Drill er en allsidig og utfordrende idrett som har elementer av både dans og turn i seg. Drill stimulerer til samarbeid og fellesskap, og også utvikling av den enkelte utøver.  

Den nye klubben har behov for utstyr og får utdelt kr. 15 000,- fra Ishavskraftfondet for å kunne kjøpe spesielle drakter og treningsjakker.

Finnsnes Volleyballklubb

Etter flere år i dvale har klubben reist seg igjen og jobber aktivt med å rekruttere spillere og trenere. Dette har gitt uttelling i at medlemstallet har økt betraktelig de to siste sesongene.  Med alle serierundene kreves det at spillerne er dommere for hverandre. For å stille sterkere i årene fremover satser klubben på å utdanne unge dommere gjennom Norges volleyballforbund. Dette fremmer involvering og medvirkning av de unge selv. Og det vil styrke rekrutteringen til aktiviteten.  

Ishavskraftfondet deler ut kr. 25 000,- til denne satsningen.  

Foto: Øivind Aronsen
Foto: Kåfjord TDK

Kåfjord NTN Taekwon-do klubb

Kåfjord Taekwon-do klubb i Olderdalen ble etablert i 2023 og er en idrettsklubb for alle. Klubben samarbeider med andre klubber i regionen og tilbyr treningshelger og graderinger for disse. Taekwon-do er en idrett som er tilpasset utøverne som ønsker å komme i bedre form eller som har mål om å nå høyt på nasjonalt og internasjonalt nivå. Taekwon-do bygger på asiatisk skikk og har fokus på å respektere andre i samfunnet.

Ishavskraftfondet deler ut kr. 10 000,- til innkjøp av treningsutstyr samt kursing av unge instruktører.  

Laksvatn Idrettslag

Laksvatn idrettslag er et idrettslag i bygda Laksvatn i Balsfjord kommune. I forbindelse med lavterskeltilbud innenfor lek og ballspill som basket- og volleyball har idrettslaget behov for midler til innkjøp av ballutstyr. Samt innkjøp av felles bekledning for å skape tilhørighet.  
 
Med dette satser idrettslaget på økt rekruttering og å gi et tilbud til barn og unge som ikke deltar i tradisjonelle idretter. Ishavskraftfondet deler ut kr. 10 000,- til dette tiltaket. 

Foto: Laksvatn IL
Foto: Ringvassøy IL

Ringvassøy idrettslag

Ringvassøy idrettslag på Hansnes i Karlsøy kommune har en nyoppstartet turngruppe for barn mellom 4 og 9 år. Gruppen er blitt ganske stor og turning er et populært tilbud i kommunen. Tilbudet er også svært populært for de som ikke driver med fotball eller ski. Det er lett å inkludere flyktningene i kommunen til dette tilbudet og det er en viktig satsning for idrettslaget.  

Ishavskraftfondet gir idrettslaget kr 12 000,- for innkjøp av utstyr til det nye tilbudet.  

Bardu IL friidrett

Bardu IL ligger i Bardu kommune. I fjor ble det arrangert friidrettsskole og ungdommene i idrettslaget planlegger i år å lede, organisere og gjennomføre dette på egen hånd i år. De flinke og engasjerte ungdommene inkluderer både erfarne og nybegynnere som ønsker å starte med eller teste ut friidrett. 
 
Tiltaket med friidrettsskole vil også passe fint for flyktningene på Setermoen og det vil også tilrettelegges for funksjonshemmede.  

Ishavskraftfondet bidrar med kr 20 000,- for å kunne gjennomføre friidrettskolen som også tilbyr aktiviteter som utesvømming, fjellturer, sykling, ballspill og matlaging.  

Foto: Bardu IL
Foto: Shutterstock

Tromsø svømmeklubb

«Svømming for alle» er et prosjekt med mål om å tilby svømmeopplæring til ungdom med funksjonshemminger. Prosjektet har fokus på inkludering og tilrettelegging for alle.  I oppstartsfasen av prosjektet skal klubben ta imot et visst antall ungdommer, med målsetning om å gradvis utvide tilbudet slik at flere ungdommer kan delta på disse treningene. Ungdommene vil få et skreddersydd tilbud om svømmetrening sammen med klubbens utøvere. Det legges til rette en trygg og inkluderende atmosfære, der ungdommene kan utvikle sine svømmeferdigheter på egne premisser. Gjennom prosjektet vil ungdommene etter hvert få mulighet til å delta aktivt i svømmemiljøet i Tromsø. 

Ishavskraftfondet tildeler klubben kr. 12 000,- til dette prosjektet.