Privat Bedrift Konsesjonskraft
Våre strømavtaler
Meny

Våre strømavtaler

Spotpris bedrift

For de prisbevisste som ønsker å følge markedet og har et forbruk på over 100 000 kWh.

Vis mer

Fastpris bedrift

For bedrifter som trenger eller ønsker forutsigbarhet.

Vis mer

Forvaltningsavtalen Forutsigbar

For bedrifter som ønsker å unngå høye pristopper og samtidig ha en konkurransedyktig kraftpris.

Vis mer

Porteføljeforvaltning

For store bedrifter med et årsforbruk på over 10 GWh.

Vis mer

Felleskraft bedrift

For bedrifter som ønsker å følge markedet, men også ønsker trygghet mot høye pristopper.

Vis mer

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og Ishavskraft tilbyr gunstige avtaler til sine medlemmer.

Vis mer

PBL

PBL Kraft er avtalen for barnehager som er medlem av Private Barnehagers Landsforbund.

Vis mer

Innkjøpspris bedrift

For de prisbevisste som ønsker å følge markedet og har et forbruk på under 100 000 kWh.

Vis mer

Ishavskraftfondet 2022.

Vi har i samarbeid med Troms og Finnmark idrettskrets etablert Ishavskraftfondet til barne- og ungdomsidretten. Årets tildeling er på 200 000 kr. Midler fra fondet kan gis til oppstart av nye idretter, innkjøp av utstyr, leie av anlegg og idrettsarrangement som fremmer aktiviteten i idrettslag for barn og unge. Det gis ikke midler til reiser og opphold, eller bygging av anlegg. Ishavskraftfondet har mottatt 55 godkjente søknader i årets søknadsrunde.

Foto: Emma M. Pedersen

Havøysund Idrettslag – innebandyutstyr til barn og unge

Havøysund Idrettslag har et stort behov for å oppgradere utstyr for å fortsatt kunne tilby innebandy til barn og unge i alderen 6-16 år. Vi tildeler Havøysund idrettslag 20 000 kr til innkjøp av nytt innebandyutstyr og ønsker idrettslaget lykke til med innebandyaktiviteten.  

Foto: Hanne Karin Anrup Øien

Kjøllefjord Svømmeklubb – svømmeutstyr til barn og unge

Svømmeklubben tildeles 10 000 kr til å kjøpe nytt utstyr som svømmeføtter, vannpolomål og diverse dykkehindre til svømmerne, da det utstyret de har er gammelt og ødelagt. Vi håper dette kan være med på å løfte svømmeaktivitet for barn og unge i klubben.

Foto: Skjervøy skøyte- og ishockeyklubb

Skjervøy Skøyte- og Ishockeyklubb – låneutstyr til ungdom

Klubben søkte om midler til innkjøp av utstyr til den økende interessen for skøytesporten på Skjervøy. Det er gledelig at klubben har fått frem flere unge løpere som vil gå aktivt på skøyter. Aktiviteten på skøytebanen er økende, og det er gledelig at uorganisert ungdom driver og spiller ishockey på banen. Ungdommen trenger hockeyutstyr som kan lånes av klubben. Vi tildeler på bakgrunn av dette 20 000 kr til Skjervøy Skøyte- og Ishockeyklubb.

Skjervøy Idrettsklubb skigruppa – prosjekt gratis skisesong for barn

Skigruppa i Skjervøy idrettsklubb har startet et prosjekt med mål om gratis skiaktivitet. Gruppen har kjøpt inn skiutstyr og skiklær som lånes ut til barna. Etter at klubben innførte dette ser de en stor økning i antall barn som vil gå på ski. Klubben er overbevist om at kostnader hindrer mange barn i å gå på ski. Vi tildeler derfor klubben 20 000 kr som vi håper vil komme godt med i prosjektet om ski for alle.

Foto: Alta IF

Alta Idrettsforening – sommerskole for barn

Sommeren 2021 arrangerte Alta Idrettsforening gratis sommerskole for barn i alderen 6-12 år. Aktiviteten ble ledet av 16 ungdommer som i forkant gjennomførte kurset aktivitetslederkurs for barn. Målsetning for sommerskolen er å: skape glade, gode og allsidige opplevelser for barn, aktivere ungdom gjennom aktivitetsledelse og sommerjobb, integrere barn av utenlandsk opprinnelse, tilrettelegge for gode og meningsfylte aktiviteter for barn med nedsatt funksjonsnivå.  Sommerskolen i 2021 ble en stor suksess, med over 200 deltakere fra alle deler av Alta. Det var også flere på venteliste. Sommerskolen vil i 2022 ha fokus på idretter som pr. i dag har lav deltakelse i aldersgruppen 6-12 år. Alta IF søkte derfor om støtte til innkjøp av utsyr til orientering, Amerikansk fotball, volleyball og diskgolf. Vi tildeler Alta IF 30 000 kr til årets sommerskole og håper de med dette greier å rekruttere inn enda flere barn til sine grupper.

Bossekop Ungdomslag – treningsutstyr til tilrettelagt håndball

I 2016 startet Bossekop Ungdomslag opp TH-lag (tilrettelagt håndball). Tilbudet har i dag 22 spillere med ulike ferdighetsnivåer, kjønn, aldre og grad av utviklingshemminger. De har en trening i uka og ønsker at dette skal være et organiserte tilbud som bidrar til økt fysisk aktivitet, felleskap, inkludering, bedret mental helse, samt gi spillerne den idrettsgleden de viser under trening og kamp. Målet er at tilbudet skal være så lite økonomisk tyngende som mulig for alle deltagere. Når faste kostnader for deltagelse holdes lave går det ut over økonomi til å kjøpe inn nytt utstyr som kan være med på å gi utøverne varierte og morsomme treninger. I tillegg ønsker de å rette fokuset mot samhold, trivsel og rekruttering ved å arrangere sosiale sammenkomster. På bakgrunn av dette tildeler vi TH-laget 30 000 kr til innkjøp av nytt utstyr og sosiale sammenkomster.

Foto: Honningsvåg T&IF

Honningsvåg T&IF – treningsutstyr til tilrettelagt håndball

Paraidrett i Nordkapp kommune. Tilbudet har behov for treningsutstyr som kan “løfte” og være med å gjøre treninger spennende og effektive. Vi tildeler håndballgruppen 20 000 kr til nytt utstyr og takker for at de tilrettelegger aktiviteten slik at de er med på idrettens visjon om idrettsglede for ALLE.

Foto: Erlend Welde

KIAP Taekwondo klubb – nye konkurranseflater

KIAP Taekwondoklubb er en liten klubb der flest av medlemmene er barn. WT TKD-miljøet i Nord-Norge er begrenset, og konkurranser og samlinger legges ofte til klubben i Harstad. Klubbens konkurranseflater er 20 år gamle og er i ferd med å gå i oppløsning. Vi tildeler KIAP Taekwondo klubb 20 000 kr til innkjøp av nye konkurranseflater.

Foto: Ina Cathrine Berget

Båtsfjord NTN Taekwon-do klubb – nytt utstyr og matter til det nye lokalet

Klubben holder på å pusse opp nytt lokale, da skolen de trener på i dag skal rives. Klubben har gått til innkjøp av nye taekwondomatter og mye annet utstyr som skal brukes i det nye lokalet. I tillegg har de kjøpt inn kamputstyr til klubben.  For en liten klubb blir dette totalt en stor kostnad. Vi tildeler Båtsfjord NTN 10 000 kr fra årets fond.  

Foto: Hanna K. S. Leiros

Tromsø Taekwon-Do klubb – nytt utstyr

Klubben trenger midler til innkjøp og fornying av fellesutstyr. De instruerer mange barn og ungdommer, både funksjonsfriske og de som har noen utfordringer. De har behov for å skifte ut fellesutstyr som slagputer og sparkeputer. Utslitt utstyr tyder selvsagt på høy aktivitet og de unge etterspør en stående boksesekk. Vi tildeler klubben 20 000 kr til nytt utstyr.

Ishavskraft AS, Løkkeveien 111, 9510 Alta | Org nr NO979 139 268 | © 2022
Personvern og informasjonskapsler (cookies)