Privat Bedrift Konsesjonskraft
Våre strømavtaler
Meny

Våre strømavtaler

Spotpris bedrift

For de prisbevisste som ønsker å følge markedet og har et forbruk på over 100 000 kWh.

Vis mer

Langsiktige fastprisavtaler

Vi tilbyr langsiktige fastprisavtaler.

Vis mer

Fastpris bedrift

For bedrifter som trenger eller ønsker forutsigbarhet.

Vis mer

Forvaltningsavtalen Forutsigbar

For bedrifter som ønsker å unngå høye pristopper og samtidig ha en konkurransedyktig kraftpris.

Vis mer

Porteføljeforvaltning

For store bedrifter med et årsforbruk på over 10 GWh.

Vis mer

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og Ishavskraft tilbyr gunstige avtaler til sine medlemmer.

Vis mer

PBL (Private barnehagers landsforbund)

PBL Kraft er avtalen for barnehager som er medlem av Private Barnehagers Landsforbund.

Vis mer

Innkjøpspris bedrift

For de prisbevisste som ønsker å følge markedet og har et forbruk på under 100 000 kWh.

Vis mer

Fleksibilitet

Foto: Frank Rune Isaksen

Smartere bruk av strømnettet

Samfunnet står ovenfor en stor omstilling, med en storslått elektrifisering og endringer i energisystemet. På bakgrunn av dette har behovet for tjenester knyttet til fleksibilitet økt. Fleksibilitet handler om å optimalisere bruken av energisystemet, slik at vi kan unngå unødvendig kraft- og nettutbygging.

Smart Senja begrenser presset

Smart Senja dreier seg om nytenkning som bidrar til utformingen av fremtidens energisystem. Dette prosjektet handler om å begrense presset på nettet gjennom å fordele forbruket bedre, og sikre nok strøm til fiskeværene.

NorFlex tester løsninger

NorFlex-prosjektet hadde som målsetning å teste ut og utvikle teknologiske løsninger og forretningsmodeller som legger til rette for et mer effektivt og bærekraftig strømnett. NorFlex-prosjektet videreføres gjennom EuroFlex.

Reservemarkedene til Statnett

Statnett har ansvar for at kraftsystemet er i balanse til enhver tid. Dette gjøres gjennom fire ulike reservemarked: FFR, FCR, aFRR og mFRR. I disse markedene handles det fleksibilitetstjenester, bestående av både produksjon og forbruk av energi.

Fleksibilitet er evne og vilje til å modifisere produksjons- og/eller forbruksmønster, på et individuelt eller aggregert nivå, ofte som en reaksjon på et eksternt signal, for å kunne tilby en tjeneste til kraftsystemet eller opprettholde stabil nettdrift. Cineldi – Centre for intelligent electricity distribution

Vi hjelper din bedrift å nå klimamålene!

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. -FN

Gjennom et fleksibelt forbruk kan din bedrift være med på å redusere behovet for ny kraft- og nettutbygging, samt være med på å styrke forsyningssikkerheten.

Kontakt oss

Våre rådgivere er her for deg. Ulike bedrifter har ulike behov. Vi kjenner markedet og kan hjelpe deg med å finne den beste avtalen for din bedrift.

Har du noen spørsmål eller ønsker en innledende samtale, ta kontakt med oss på 08526 eller bedriftskunde@ishavskraft.no