Privat Bedrift Konsesjonskraft
Våre strømavtaler
Meny

Våre strømavtaler

Spotpris bedrift

For de prisbevisste som ønsker å følge markedet og har et forbruk på over 100 000 kWh.

Vis mer

Fastpris bedrift

For bedrifter som trenger eller ønsker forutsigbarhet.

Vis mer

Forvaltningsavtalen Forutsigbar

For bedrifter som ønsker å unngå høye pristopper og samtidig ha en konkurransedyktig kraftpris.

Vis mer

Porteføljeforvaltning

For store bedrifter med et årsforbruk på over 10 GWh.

Vis mer

Felleskraft bedrift

For bedrifter som ønsker å følge markedet, men også ønsker trygghet mot høye pristopper.

Vis mer

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og Ishavskraft tilbyr gunstige avtaler til sine medlemmer.

Vis mer

PBL

PBL Kraft er avtalen for barnehager som er medlem av Private Barnehagers Landsforbund.

Vis mer

Innkjøpspris bedrift

For de prisbevisste som ønsker å følge markedet og har et forbruk på under 100 000 kWh.

Vis mer

Fleksibilitet.

Smartere bruk av strømnettet

Ishavskraft hjelper din bedrift til å analysere om dere kan delta i noen av fleksibilitetsmarkedene hos lokal netteier eller hos Statnett. Vår kompetanse og erfaring som aggregator av effekt vil gi dere tilgang til dette markedet og sørge for at dere kan redusere energikostnadene. Les mer om fleksibilitetsmarkedene til Statnett og flere av utviklingsprosjektene Ishavskraft deltar i.

Smart Senja

Strømnettet på Senja står i dag foran store utfordringer. Sterk vekst innen fiskerinæringen
betyr at behovet for energi øker. Les mer

NorFlex

Hvordan kan fleksibilitet hos strømkunder
bidra til å sikre et fremtidsrettet og
bærekraftig kraftsystem? Les mer

Nodes

Det er etablert en ny markedsplass for kjøp og salg av effekt. Ishavskraft er gjennom NorFlex
og Smart Senja med på å utvikle denne. Les mer

iFleks

Statnett har gjennomført et samfunnsnyttig forskningsprosjekt som har som mål å kvantifisere framtidig prisfølsomhet til husholdning og næringsbygg i byområder. Ishavskraft har deltatt i prosjektet med husholdnings- og næringskunder. Kundene som deltok fikk betalt for sin forbruksendring og har blitt mer bevisst til å styre sitt eget strømforbruk etter ulik pris.
Les mer HER

Regulerkraftopsjons-markedet RKOM

Dette er et kapasitetsmarked hvor tilbydere får betalt for
både produksjon og forbruksutkobling i vinterhalvåret fra oktober til april hvert år. Les mer HER

Foto: Smart Senja

Frekvensmarkedet FFR

Statnett har i oppgave å ivareta kraftsystemet slik at frekvensen i nettet ligger rundt 50,00 Hz. Forbruk som kan kobles ut i noen
sekunder kan delta i dette markedet som går i sommersesongen. Dette markedet reguleres nå med en ny forskrift og nye vilkår.
Egner seg for kunder som kan koble ut laster i noen sekunder og som har egen back-up; for eksempel UPS.

Kontakt oss.

Har du noen spørsmål eller ønsker en innledende samtale, ta kontakt med oss på telefon 08526, eller på e-post bedriftskunde@ishavskraft.no
Tom Eirik Olsen
Handelssjef
Ishavskraft AS, Løkkeveien 111, 9510 Alta | Org nr NO979 139 268 | © 2022
Personvern og informasjonskapsler (cookies)