Privat Bedrift Konsesjonskraft
Våre strømavtaler
Meny

Våre strømavtaler

Spotpris bedrift

For de prisbevisste som ønsker å følge markedet og har et forbruk på over 100 000 kWh.

Vis mer

Langsiktige fastprisavtaler

Vi tilbyr langsiktige fastprisavtaler.

Vis mer

Fastpris bedrift

For bedrifter som trenger eller ønsker forutsigbarhet.

Vis mer

Forvaltningsavtalen Forutsigbar

For bedrifter som ønsker å unngå høye pristopper og samtidig ha en konkurransedyktig kraftpris.

Vis mer

Porteføljeforvaltning

For store bedrifter med et årsforbruk på over 10 GWh.

Vis mer

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og Ishavskraft tilbyr gunstige avtaler til sine medlemmer.

Vis mer

PBL (Private barnehagers landsforbund)

PBL Kraft er avtalen for barnehager som er medlem av Private Barnehagers Landsforbund.

Vis mer

Innkjøpspris bedrift

For de prisbevisste som ønsker å følge markedet og har et forbruk på under 100 000 kWh.

Vis mer

Energispareavtale

Foto: Frank Rune Isaksen/Frikant

Helhetlig energiledelse

Vi samarbeider med Enøk Total som er eksperter på å redusere energi- og effekttopper i alle typer virksomheter

Ishavskraft har tilbudt bærekraftige løsninger til sine kunder i en årrekke, og er i front for å redusere klimagassutslipp, avlaste kraftnettet og redusere kundenes energikostnader betydelig. Vi tar et helhetlig ansvar for kundens energisparing gjennom effektiv bygg- og anleggsdrift. Vår tekniske spisskompetanse sørger for aktiv energiledelse, overvåking og drift og lukking av avvik.

Skaff din bedrift bærekraftige løsninger

Finansieringsmodeller

Alternativ 1: Avbetaling – Grønne lån med lønnsomhetsgaranti

 • Investeringer betales ned over strømfaktura eller egen faktura (Grønt lån med DnB etableres)
 • Overskuddet som overstiger lånekostnaden i avtaleperioden deles likt mellom kunden og til leverandøren for å dekke faste tjenester, programvarelisenser og datalagring.
 • Etter avtaleperioden er kundens andel av besparelsen 75 prosent, og tjeneste-leverandørens andel 25 prosent
 • Ishavskraft garanterer at lånekostnaden minimum dekkes av oppnådd besparelse i perioden.

Alternativ 2: Egenfinansiert med lønnsomhetsgaranti

 • Kunden betaler ut investeringen etter en av følgende modeller:
 • Kunden beholder 75 prosent av besparelsen, 25 prosent går til å dekke faste tjenester, lisenser og datalagring i driftsfasen
 • Ishavskraft garanterer at kundens finansieringskostnader minimum dekkes av oppnådd besparelse i perioden

Felles for begge modeller

 • Avtalens varighet bestemmer ambisjonen og hvor mye som kan investeres
 • Basic ambisjon (15-20% sparemål)
 • Medium ambisjon (20-35% sparemål)
 • Ambisiøs ambisjon (35-70% sparemål)

Eksempel på typiske systemer vi gjør tiltak rundt

Vannbåren varme

Ventilasjon

Matkjøling

Tjenester og produkter som inngår i driftsfasen

Energibesparelser for ulike byggtyper

I diagram til venstre vises prosentvis besparelser i Enøk Total sine kundeprosjekter.

Her kan du lese mer om andre kunderesultater og referanser.

Kontakt oss

Våre rådgivere er her for deg. Ulike bedrifter har ulike behov. Vi kjenner markedet og kan hjelpe deg med å finne den beste avtalen for din bedrift.

Har du noen spørsmål eller ønsker en innledende samtale, ta kontakt med oss på 08526 eller bedriftskunde@ishavskraft.no