Privat Bedrift Konsesjonskraft
Våre strømavtaler
Meny

Våre strømavtaler

Spotpris bedrift

For de prisbevisste som ønsker å følge markedet og har et forbruk på over 100 000 kWh.

Vis mer

Langsiktige fastprisavtaler

Vi tilbyr langsiktige fastprisavtaler.

Vis mer

Fastpris bedrift

For bedrifter som trenger eller ønsker forutsigbarhet.

Vis mer

Forvaltningsavtalen Forutsigbar

For bedrifter som ønsker å unngå høye pristopper og samtidig ha en konkurransedyktig kraftpris.

Vis mer

Porteføljeforvaltning

For store bedrifter med et årsforbruk på over 10 GWh.

Vis mer

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og Ishavskraft tilbyr gunstige avtaler til sine medlemmer.

Vis mer

PBL (Private barnehagers landsforbund)

PBL Kraft er avtalen for barnehager som er medlem av Private Barnehagers Landsforbund.

Vis mer

Innkjøpspris bedrift

For de prisbevisste som ønsker å følge markedet og har et forbruk på under 100 000 kWh.

Vis mer

Energieffektivisering

Fokuset på energi har økt betraktelig de siste årene. Energieffektivisering optimaliserer utnyttelsen av ressursene og vil dermed være med på å redusere veksten i energiforbruket. Ishavskraft har stor bredde i kunnskap og tjenester knyttet til energieffektivisering.

Foto: The KonG/Shutterstock

Kompetansebygging

En god start på energiarbeidet er en innføring i hvordan man kan jobbe med energi innad i en bedrift. For å oppnå best mulig resultater er det viktig at det forankres i hele bedriften og at man jobber med energi kontinuerlig. Ved bruk av arbeidsmetoden presentert i ISO 50001 vil man etablere gode rutiner for energiarbeidet.

Energioppfølgingssystem

For å kunne forbedre noe er en av forutsetningene at man har oversikt over dagens situasjon. Et energi-oppfølgingssystem vil gi deg en god oversikt over forbruket ditt, fra flere ulike energikilder. Energioppfølgingssystemet kan brukes som et verktøy i energiledelse og energieffektivisering.

Energikartlegging

De fleste bedrifter har potensial til å redusere sitt energiforbruk, og på den måten spare både kostnader og miljøet. En energikartlegging er en systematisk kartlegging av energibruken i ditt anlegg, som resulterer i en god oversikt over energiforbruket og en tiltaksliste.

Online bedrift

Online bedrift er en god start for energiarbeidet. Med Online bedrift får din bedrift full oversikt over forbruk og kostnader knyttet til elektrisitet. Online bedrift har interaktive grafer og detaljerte rapporter på blant annet forbruk, kostnader, effekt, portefølje og faktura.

Vi hjelper din bedrift å nå klimamålene!

«Bærekraftig forbruk og produksjon handler om
å gjøre mer med mindre ressurser.» FN

Energieffektivisering er kanskje en av de viktigste tiltakene for å oppnå dine klimamål. Dette kan være med på å løse utfordringene knyttet til miljø, forsyningssikkerhet og økonomi.

Effektiv energiledelse i Tromsø kommune

Kommunen har som mål å etablere energiledelse etter ISO 50001 og bedrive drift- og byggforvaltning i tråd med FNs bærekraftmål. Vi er derfor avhengige av et ryddig og oppdatert energioppfølgingsverktøy. LES MER

Referansekunder

Bodø kommune bruker EOS fra Esave på alle sine bygg. Dette verktøyet gir oss god oversikt for rapportering og ikke minst et fantastisk verktøy for aktiv energioppfølging. Gjennom aktiv innsats har vi de senere år redusert forbruket på mange av våre bygg med over 30 %. Flere besparelser ligger i løypa. Ole Arne Torsvik Bodø kommune
Åsnes kommune bruker energioppfølgingssystemet fra Esave. Dette gir oss god oversikt og brukes aktivt for å redusere forbruket. Jan Ove Berg Åsnes kommune

Kontakt oss

Våre rådgivere er her for deg, ulike bedrifter har ulike behov, våre rådgivere kjenner markedet og kan hjelpe deg med å finne den beste avtalen for din bedrift.

Har du noen spørsmål om byggestrøm eller ønsker en innledende samtale ta kontakt med oss på 08526 eller bedriftskunde@ishavskraft.no