Privat Bedrift Konsesjonskraft
Våre strømavtaler
Meny

Våre strømavtaler

Spotpris bedrift

For de prisbevisste som ønsker å følge markedet og har et forbruk på over 100 000 kWh.

Vis mer

Fastpris bedrift

For bedrifter som trenger eller ønsker forutsigbarhet.

Vis mer

Forvaltningsavtalen Forutsigbar

For bedrifter som ønsker å unngå høye pristopper og samtidig ha en konkurransedyktig kraftpris.

Vis mer

Porteføljeforvaltning

For store bedrifter med et årsforbruk på over 10 GWh.

Vis mer

Felleskraft bedrift

For bedrifter som ønsker å følge markedet, men også ønsker trygghet mot høye pristopper.

Vis mer

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og Ishavskraft tilbyr gunstige avtaler til sine medlemmer.

Vis mer

PBL

PBL Kraft er avtalen for barnehager som er medlem av Private Barnehagers Landsforbund.

Vis mer

Innkjøpspris bedrift

For de prisbevisste som ønsker å følge markedet og har et forbruk på under 100 000 kWh.

Vis mer

Eksempler

Energioppfølgingssystem (EOS)

Kontorbygning har i gjennomsnitt et spesifikt forbruk på 235 kWh/m2/år. Ved etablering av EOS vil det spesifikke forbruket gå ned til 223 kWh/m2/år. For et kontorbygg på 1 000 m2 vil dette resultere i en reduksjon på 11 750 kWh, med agens strømpris utgjør dette kr. ,- 11 750 kWh tilsvarer, med markedsbasert metode (405 g CO2e/kWh), 4,8 tonn CO2e, tilsvarende ca. 24 000 km. med en bensinbil.

Viktigheten av behovsstyring og EOS

En kunde (kontorbygning) tok kontakt da forbruket på siste faktura hadde gått betraktelig opp fra tidligere. Hadde kunden hatt et EOS ville denne feilen høyst sannsynlig blitt oppdaget tidligere og spart kunden for store kostnader. Kundens ukentlige forbruk så slikt ut:

Gjennom en skrivebordsanalyse kom man frem til at tidsstyringen på ventilasjonsanlegget/oppvarming høyst sannsynlig ikke fungerte/var skrudd over på manuell. Kunden fikk beskjed om å sjekke dette og gjøre eventuelle korrigeringer. Kort tid etter endret forbruket seg drastisk, og kunden hadde redusert forbruket sitt med rundt 50 prosent. Hadde kunden hatt et EOS ville nok feilen i det teknisk anlegget blitt oppdaget innen en ukes tid, ikke etter åtte uker, og kunden hadde på den måten spart rundt 25 000 kWh eller kr ____,-. Med markedsbasert metode tilsvarer dette ca. 10 tonn CO2e eller ca. 50 000 km med bensinbil.

Reduksjon i innetemperatur

I gjennomsnitt står oppvarming i et kontorbygg for omtrent 31 prosent av det totale forbruket, dvs. ca. 73 kWh/m2/år. Hvis man skrur ned temperaturen fra 22°C til 20°C tilsvarer dette en reduksjon for et kontor på 1000 m2 omtrent 7 300 kWh per år eller kr ____,-. Med markedsbasert metode tilsvarer dette 3 tonn CO2e eller ca. 15 000 km med en bensinbil.

Ishavskraft AS, Løkkeveien 111, 9510 Alta | Org nr NO979 139 268 | © 2022
Personvern og informasjonskapsler (cookies)