Privat Bedrift Konsesjonskraft
Våre strømavtaler
Meny

Våre strømavtaler

Spotpris bedrift

For de prisbevisste som ønsker å følge markedet og har et forbruk på over 100 000 kWh.

Vis mer

Langsiktige fastprisavtaler

Vi tilbyr langsiktige fastprisavtaler.

Vis mer

Fastpris bedrift

For bedrifter som trenger eller ønsker forutsigbarhet.

Vis mer

Forvaltningsavtalen Forutsigbar

For bedrifter som ønsker å unngå høye pristopper og samtidig ha en konkurransedyktig kraftpris.

Vis mer

Porteføljeforvaltning

For store bedrifter med et årsforbruk på over 10 GWh.

Vis mer

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og Ishavskraft tilbyr gunstige avtaler til sine medlemmer.

Vis mer

PBL (Private barnehagers landsforbund)

PBL Kraft er avtalen for barnehager som er medlem av Private Barnehagers Landsforbund.

Vis mer

Innkjøpspris bedrift

For de prisbevisste som ønsker å følge markedet og har et forbruk på under 100 000 kWh.

Vis mer

Effektiv energiledelse

Effektiv energiledelse i Tromsø kommune

Tromsø kommune har 200 yrkesbygg som til sammen utgjør over 550 000 BTA. Det inkluderer skoler, barnehager, sykehjem og administrasjonsbygg i alle aldre, som er reist etter byggeårets standard. Det eksisterer et potensial for å redusere effekt- og energiforbruk og tilhørende driftskostnad på byggene gjennom optimalisering av drift og gjennomføring av energitiltak. Tilstandskartlegging og vedlikeholdsplanlegging av bygningsmassen utføres for å bestemme hvilke bygg som har behov for energitiltak. Oversikt over energiforbruk på bygg i energiovervåkningssystemet er et sentralt verktøy i dette arbeidet.

Kommunen har faset ut alle olje- og gasskjeler, til fordel for fjernvarme og elkjeler. De første elbilladestasjonene er satt i drift, og kommunen bytter nå ut fossile kjøretøy med elektriske. I tillegg øker kommunens bygningsmasse årlig, med både nybygg og oppkjøp av eksisterende bygg. Dette medfører økt totalt effekt- og energiforbruk. Viktigheten av energiarbeid og reduksjon av driftskostnader gjennom målrettede energitiltak øker med energiforbruket.

Kommunen har benyttet ESAVE som energioppfølgingsverktøy siden 2007. De siste årene har kommunens organisasjon endret seg, og det er igjen behov for oppdatering av systemet for at vi skal kunne benytte det til det fulle. Byggdata, energimålere, ET-kurver, alarmgrenser og opplæring er noe av det kommunen vil jobbe sammen med ESAVE om fremover. Slik kan vi bruke ESAVE aktivt i arbeidet med optimalisering av drift og valg av energitiltak. Kommunen har som mål å etablere energiledelse etter ISO 50 001 og bedrive drift- og byggforvaltning i tråd med FNs bærekraftmål. Vi er derfor avhengige av et ryddig og oppdatert energioppfølgingsverktøy.