Privat Bedrift Konsesjonskraft
Våre strømavtaler
Meny

Våre strømavtaler

Spotpris bedrift

For de prisbevisste som ønsker å følge markedet og har et forbruk på over 100 000 kWh.

Vis mer

Langsiktige fastprisavtaler

Vi tilbyr langsiktige fastprisavtaler.

Vis mer

Fastpris bedrift

For bedrifter som trenger eller ønsker forutsigbarhet.

Vis mer

Forvaltningsavtalen Forutsigbar

For bedrifter som ønsker å unngå høye pristopper og samtidig ha en konkurransedyktig kraftpris.

Vis mer

Porteføljeforvaltning

For store bedrifter med et årsforbruk på over 10 GWh.

Vis mer

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og Ishavskraft tilbyr gunstige avtaler til sine medlemmer.

Vis mer

PBL (Private barnehagers landsforbund)

PBL Kraft er avtalen for barnehager som er medlem av Private Barnehagers Landsforbund.

Vis mer

Innkjøpspris bedrift

For de prisbevisste som ønsker å følge markedet og har et forbruk på under 100 000 kWh.

Vis mer

Aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og forplikter Ishavskraft til følgende:

Redegjørelsen for Ishavskrafts aktsomhetsvurderinger finner du her.
Spørsmål knyttet til åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger rettes til bedriftskunde@ishavskraft.no.

Aktsomhetsvurderinger i Ishavskraft

Vil du vite mer om hvordan Ishavskraft jobber med aktsomhetsvurderinger i arbeidshverdagen? Nedenfor kan du lese om hvilke rutiner vi følger i ulike prosesser. Har du spørsmål, kommentarer eller forslag til forbedringer? Kontakt oss gjerne!

Overordnet skal vi redusere den totale miljøbelastningen fra varer og tjenester som anskaffes, fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og påvirke våre leverandører til å gjøre det samme.

Det viktigste vi gjør er å begrense innkjøp. Derfor skal det alltid foretas en behovsvurdering og i tillegg vurderes mulighet for reparasjon, lån/leie, lagerbeholdning, omdisponering av utstyr og tilby mulighet for å avstå fra personalgaver og profilklær/artikler. Ved innkjøp skal holdbarhet og gjenbruksmuligheter prioriteres. Dernest vurdere bruktkjøp, velge merker for miljø og sosial standard, kortreist og økologisk mat. Vi skal velge lavenergi-produkter og støysvake maskiner. Selskapseide kjøretøy skal som et minimumskrav være elektriske.

Bærekraft i kontraktsforhold

Av leverandører og samarbeidspartnere som har/vurderes for et kontraktsforhold med Ishavskraft, skal grundigere aktsomhetsvurderinger gjennomføres. I anskaffelsesprosessen må leverandøren blant annet svare på hvorvidt de har et miljøstyringssystem, redegjøre for hva de gjør for å hindre brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i relevant leverandørkjede, og fremlegge komplett leverandørliste for aktuelt produkt.

Dersom anskaffelsen gjelder en produktkategori med høy risiko for brudd på menneskerettigheter og verdien av leveransen overskrider en fastsatt grense, skal det gjennomføres en særskilt risikoanalyse av leverandøren, der blant annet konsekvenser av brudd på Ishavskrafts definerte forventninger kartlegges og konkrete tiltak ved brudd på forventningene fastsettes.

For å inngå et kontraktsforhold med Ishavskraft kreves alltid gjennomgang og signering av våre Etiske retningslinjer for leverandører.

Leverandørrevisjoner

Ved revisjon og resignering av kontrakter og minimum hvert femte år skal det gjennomføres en leverandørrevisjon. Prosessen følger elementer som i rutinen for bærekraft i kontraktsforhold.

Ishavskraft vil trappe opp og spisse leverandørrevisjonene fra 2023. Vi vil gjennomføre leverandørrevisjoner etter prioritering basert på punkter som risiko for brudd på våre Etiske retningslinjer for leverandører, leveransens verdi og hvorvidt produktet videreformidles til våre kunder. Eventuelle funn beskrives i selskapets redegjørelse for aktsomhetsvurderinger som oppdateres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i Ishavskrafts risikovurderinger. Ved alvorlige funn som berører leveranser til Ishavskrafts kunder, vil disse i tillegg kontaktes direkte.

Ved spørsmål eller kommentarer, kontakt oss på bedriftskunde@ishavskraft.no.